Bags.BG
Bags.BG
Писмо от НАП
NAP-3-jpg-op5r
Както биха направили повечето управители на фирми, когато получат писмо от Националната Агенция за Приходите, аз изпитах леко притеснение, виждайки в пощенската си кутия такова заглавие.  
Въпреки, че ние в Екстрапак се стремим винаги да сме изрядни към бюджета, винаги има вероятност да е станала някаква грешка или неволно да сме нарушили някоя разпоредба.
 
Затова с облекчение, учудване и възторг прочетох следното сканирано входящо писмо:
 
scan_3142_0001.pdf
 
Особено впечатление ми направи следния пасаж:
 
C голямо удоволствие бихме искали да Ви съобщим, че Вие продължавате да отговаряте на всички условия за регистрация в ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители". Това затвърждава нашата първоначална преценка, че ръководената от Вас компания е една от най-значимите в страната, както и важността на Вашата дейност за изпълнението на приходите в бюджета.

За миналата година, след приспадане на данъчния кредит, фирмата ни е платила директно в републиканския и местния бюджет общо 3 338 241 лв. Освен това има много хора и фирми, които получават доходи в резултат на дейността ни, и те също плащат данъци.

Трябва да отбележа, че Екстрапак не участва в приватизацията и обществените поръчки, а повече от половината продажби са към клиенти от Западна Европа.

Въпреки, че част от бюджета на държавата ни се изразходва не-оптимално, а друга част направо се краде, ние смятаме, че ако искаме България да съществува и да се развива, всички трябва да плащаме данъци. Дано да има повече фирми, които споделят нашето виждане и техния бизнес да прогресира!