Bags.BG
Bags.BG

Публикувани документи


11 Март 2024

invacii-1-png-z938
Екстрапак ООД обявява процедура за избор на изпълнител(и) с предмет:
„Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на оборудване по обособени позиции:
ОП 1: Машина за производство на хартиени чанти с дръжки от усукан канап, работеща с листи - 1 бр.
ОП 2: Цифрова печатна машина за кашони и текстилни чанти - 1 бр.
ОП 3: Машина за форматиране на тънка хартия на листи - 1 бр.
ОП 4: Двойна машина за форматиране на дебела хартия - 1 бр.
ОП 5: Машина за ролно щанцоване на хартия - 1 бр.
ОП 6: Машина за слепване каширане на хартия и велпапе - 1 бр.
ОП 7: Машина за рециклиране на разтворител (рециклиращ разтворител) - 1 бр.
ОП 8: Автоматична машина за щанцоване и биговане на кутии - 1 бр.
ОП 9: Машина за текстилни чанти - 1 бр.
ОП 10: Машина за поставяне на лепенки на куриерски кашони - 1 бр.
ОП 11: Автоматична машина за сгъване и залепване - 1 бр.".
Начална дата на процедурата: 11.03.2024
Крайна дата за подаване на офертите: 20.03.2024 г.
Оферти и разяснения се подават само през ИСУН-МВУ.
Процедурата е в изпълнение на проектно предложение BG-RRP-3.008-0858 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика".
Документите по обявената процедура може да намерите тук:
Extrapack_for ... _20032024.rar

6 Март 2024 г

invacii-1-png-z938
Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител.
Reshenie_2_0001_0001.pdf

2 Февруари 2024 г

invacii-1-png-z938
Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител.
Reshenie_1_0001_0001.pdf

11 Януари 2024 г

invacii-1-png-z938
Екстрапак ООД обявява процедура за избор на изпълнител(и) с предмет:
„Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на оборудване по обособени позиции:
ОП 1: Машина за производство на хартиени чанти с дръжки от усукан канап, работеща с листи - 1 бр.
ОП 2: Цифрова печатна машина за кашони и текстилни чанти - 1 бр.
ОП 3: Машина за форматиране на тънка хартия на листи - 1 бр.
ОП 4: Двойна машина за форматиране на дебела хартия - 1 бр.
ОП 5: Машина за ролно щанцоване на хартия - 1 бр.
ОП 6: Машина за слепване каширане на хартия и велпапе - 1 бр.
ОП 7: Машина за рециклиране на разтворител (рециклиращ разтворител) - 1 бр.
ОП 8: Автоматична машина за щанцоване и биговане на кутии - 1 бр.
ОП 9: Машина за текстилни чанти - 1 бр.
ОП 10: Машина за поставяне на лепенки на куриерски кашони - 1 бр.
ОП 11: Автоматична машина за сгъване и залепване - 1 бр.".
Начална дата на процедурата: 11.01.2024
Крайна дата за подаване на офертите: 19.01.2024 г.
Оферти и разяснения се подават само през ИСУН-МВУ.
Процедурата е в изпълнение на проектно предложение BG-RRP-3.008-0858 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика".
Документите по обявената процедура може да намерите тук:
Extrapack_for ... _11012024.rar11 Януари 2024 г

invacii-1-png-z938
Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител.
Scan__1841__0003.pdf


8 Януари 2024 г

invacii-1-png-z938

Екстрапак ООД обявява процедура за избор на изпълнител(и) с предмет:
„Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на оборудване по обособени позиции:
ОП 1: Машина за производство на хартиени чанти с дръжки от усукан канап, работеща с листи - 1 бр.
ОП 2: Цифрова печатна машина за кашони и текстилни чанти - 1 бр.
ОП 3: Машина за форматиране на тънка хартия на листи - 1 бр.
ОП 4: Двойна машина за форматиране на дебела хартия - 1 бр.
ОП 5: Машина за ролно щанцоване на хартия - 1 бр.
ОП 6: Машина за слепване каширане на хартия и велпапе - 1 бр.
ОП 7: Машина за рециклиране на разтворител (рециклиращ разтворител) - 1 бр.
ОП 8: Автоматична машина за щанцоване и биговане на кутии - 1 бр.
ОП 9: Машина за текстилни чанти - 1 бр.
ОП 10: Машина за поставяне на лепенки на куриерски кашони - 1 бр.
ОП 11: Автоматична машина за сгъване и залепване - 1 бр.“.
Начална дата на процедурата: 08.01.2024
Крайна дата за подаване на офертите: 16.01.2024 г.
Оферти и разяснения се подават само през ИСУН-МВУ.
Процедурата е в изпълнение на проектно предложение BG-RRP-3.008-0858 “Подкрепа за прехода към кръгова икономика“.
И линк към документите от зип файла за сваляне.
Extrapak_traz ... blikuvane.rar8 Април 2019 г

invacii-1-png-z938
На 8.04.2019 г. ЕКСТРАПАК ООД приключи изпълнението на дейностите по договор за безвъзмездна помощ №BG16RFOP002-3.002-0154-С01 за изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в ЕКСТРАПАК ООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Obyava-sayt_kray_proekt.docx


17 Януари 2019 г.

invacii-1-png-z938
На 17.01.2019г. от 14:30 часа в сградата на завод 2 на Екстрапак ООД, с. Леденик, местност Баира, община Велико Търново се проведе пресконференция, на която се представиха постигнатите резултати по проект „BG16RFOP002-3.002-0154-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ЕКСТРАПАК ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Informatsia_sled_sabitie_2.doc15 Януари 2019 г.

invacii-1-png-z938

Имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на пресконференция, на която екипът на Екстрапак ООД ще представи резултатите от изпълнението на проект „BG16RFOP002-3.002-0154-С01 “Подобряване на енергийната ефективност в EKCTPAПAK ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Събитието ще се състои на 17.01.2019 г. от 14:30 часа в сградата на завод 2 на Екстрапак ООД, с. Леденик, местност Баира, община Велико Търново
pokanaSait2.pdf02 Юли 2018 г.

invacii-1-png-z938
Процедура за избор на изпълнител с публична покана и предмет: "Доставка на енергийно-ефективни машини по обособени позиции: Обособена позиция 1. МАШИНА ЗА ЛАМИНИРАНЕ - 1бр.;
Обособена позиция 2. МАШИНА ЗА КУРИЕРСКИ ПЛИКОВЕ СЪС СТРАНИЧЕН ШЕВ - 1 бр. "

Срок за подаване на оферти: 9/07/2018г.
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
Сваляне на прикачените файлове:
Tyrg_3.zip
   

20 Февруари 2018 г.

invacii-1-png-z938
Информация за проведено събитие

На 15.02.2018г. от 14:30 часа в сградата на завод 2 на Екстрапак ООД, с. Леденик, местност Баира, община Велико Търново се проведе официална церемония за стартиране на проект с пресконференция, на която бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати по проект „BG16RFOP002-3.002-0154-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ЕКСТРАПАК ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Informatsia_sled_sabitie.doc


15 Февруари 2018 г.

invacii-1-png-z938
На 15.02.2018г. от 14:30 часа в сградата на Завод 2 на Екстрапак ООД, с. Леденик, местност Баира, община Велико Търново се организира пресконференция за стартиране на проект, на която ще представим целите, дейностите и очакваните резултати по проект „BG16RFOP002-3.002-0154-C01 “Подобряване на енергийната ефективност в ЕКСТРАПАК ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Pokana_sayt_1.doc


15 Декември 2017 г.

invacii-1-png-z938
На 15.12.2017г. ЕКСТРАПАК ООД подписа договор за безвъзмездна помощ №BG16RFOP002-3.002-0154-С01 за изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в ЕКСТРАПАК ООД финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Obyava-sayt.pdf

15 Декември 2017 г.

invacii-1-png-z938
Екстрапак ООД сключи Договори за изпълнител чрез Публична покана с предмет: “Доставка на енергийно-ефективни машини по две обособени позиции".

scan0058.pdf19 Септември 2017 г.

invacii-1-png-z938
Екстрапак ООД сключи Договори за изпълнител чрез Публична покана с предмет: “Доставка на енергийно-ефективни машини по пет обособени позиции".Информация–сключени договори.pdf

02 Август 2017 г.

invacii-1-png-z938
Екстрапак ООД, Документация за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет: “Доставка на енергийно-ефективни машини по пет обособени позиции".

Екстрапак ООД, кандидат - бенефициент по проект с вх. BG16RFOP002-3.002-0154, Документация за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет: „Доставка на енергийно-ефективни машини по обособени позиции:

Обособена позиция: МАШИНА ЗА ЛАМИНИРАНЕ - 1бр.
Обособена позиция: МАШИНА ЗА КУРИЕРСКИ ПЛИКОВЕ СЪС СТРАНИЧЕН ШЕВ - 1 бр.

Крайна дата за подаване на оферти: 11.08.2017г.
Допълнителна информация

Валидна до: Петък, 11 Август 2017
Възложител: Екстрапак ООД

Сваляне на прикачените файлове:
Tryjni_docs_Extrapack_OOD_2.zip
   

26 Юли 2017 г.

invacii-1-png-z938
Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител
scan0002_14.pdf


13 Юли 2017 г.

invacii-1-png-z938
Екстрапак ООД, Документация за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет: “Доставка на енергийно-ефективни машини по пет обособени позиции".


Екстрапак ООД, кандидат - бенефициент по проект с вх. BG16RFOP002-3.002-0154, Документация за избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет: Доставка на енергийно-ефективни машини по обособени позиции:

Обособена позиция 1. ФЛЕКСОПЕЧАТАЩА МАШИНА с централен вал- 1 бр.
Обособена позиция 2. СЕКЦИОННА ФЛЕКСОПЕЧАТАЩА МАШИНА - 1 бр.
Обособена позиция 3. МАШИНА ЗА ЛАМИНИРАНЕ - 1бр.
Обособена позиция 4. МАШИНА ЗА КУРИЕРСКИ ПЛИКОВЕ СЪС СТРАНИЧЕН ШЕВ - 1 бр.
Обособена позиция 5. СЛИТЕР - 1 бр.

Крайна дата за подаване на оферти - 24.07.2017 г.

Допълнителна информация

Валидна до: Понеделник, 24 Юли 2017
Възложител: Екстрапак ООД

Сваляне на прикачените файлове:
Екстрапак ООД ... на изпълнител


6 Април 2015 г.

Човешки-ресурси

31 Март 2014 г.

proekt31-03-2014

12 Март 2014 г.

info

23 Януари, 2014 г.

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси"
Screenshot-24012014-18-00-59-702-png-0crs
  

8 Май, 2013 г.

Договор Su-04

7 Май, 2013 г.

Договор Su-03

18 Април, 2013 г.

Договор Su-01

11 Април, 2013 г.

Договор Su-02

Февруари, 2013 г.

Етичен кодекс

Януари, 2013 г.

Политика за социална отговорност на висшето ръководство
Политика за с ... о ръководство

Декларация на ръководството за политиката по здраве и безопасност при работа
Декларация на ... ст при работа

29 Ноември, 2012 г.

Ценова оферта
Декларация валидност
Декларация
Договор
Изисквания
Обява
Оферта
Пояснителен документ
Приложение
Решение 1 от 26.11.2012 г.
Техническа оферта
Технически спецификации

Февруари, 2011 г.

Проект с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България
Проект-финансова-педкрепа