Bags.BG
Bags.BG

Сертификати на Екстрапак


ISO 14001:2015

BDS-14001-2015-BG-jpg-xvvk
Подновен е сертификата ISO 14001:2015 на нашата система за управление на околната среда.

ISO 9001:2015

BDS-9001-2015-BG-jpg-jrep
Подновен е сертификата ISO 9001 от TÜV Rheinland Bulgaria на нашата система за управление на качеството

ISO 14001:2015

Certificate-BG-615-low-jpg-v6dn
Подновен е сертификата ISO 14001:2015 на нашата система за управление на околната среда.

ISO 9001:2015

sert-1-543-jpg-l92s-1
Подновен е сертификата ISO 9001 от TÜV Rheinland Bulgaria на нашата система за управление на качеството

ISO 14001:2005

BDS-EN-ISO-14001-1-425-jpg-bmqr
Екстрапак има работеща система за управление на околната среда, чрез която се намаляват екологичните рискове. Сертификатът по международно признатия стандарт ISO 14001 е доказателство, че фирмата не замърсява въздуха, водите или почвата, не използва вредни химикали и оползотворява рационално суровините и отпадъците от производството си.

FSC®

FSC-png-b4d2
Този надежден международен стандарт гарантира, че продуктите, носещи етикета FSC® са произведени от дървесина, добита по устойчив и щадящ природата начин. Клиентите, които избират FSC® сертифицирани хартиени опаковки, спомагат за опазването на горите, растителните и животинските видове. Важно е да се знае, че FSC® е строг стандарт и всеки по веригата - от горските стопанства, през преработвателите на дървесината, до доставчиците на крайни продукти - трябва да работят съгласно неговите изисквания.

ISO 22000:2006

Preview-fdeaeee7-1700-jpg-2m8v
Този стандарт определя изискванията за управление на система за безопасност на храните в организация, която участва във верига на доставките за производство на хранителни продукти. Изисква се да се демнострира контрол над проблемните места по отношение на храните и да се осигури, че те са безопасни по време на консумацията им от човек.