Bags.BG
Bags.BG

Екоматер - компостируем и биоразградим полимер

ecomater
Биоразградимите полимери са познати отдавна на човечеството, но в миналото са намирали ограничено приложение, предимно в медицината.
 
Рязкото увеличение на употребата на пластмасови опаковки в ежедневието и свързаните с това последствия за околната среда, повиши търсенето на биоразградими полимери, които имат свойствата на традиционните пластмаси, но могат да се разграждат от микроорганизми.
 
Екоматер е полимер, който се разгражда в условията на индустриален компост, съгласно изискванията на европейския стандарт EN 13432. Съдържанието му включва между 40% и 50% полилактоза и царевично нишесте и алифатен полиестер с висока степен на биоразградимост.
 
От Екоматер Екстрапак най-често произвежда следните видове торбички: Торбички с подсилени дръжки, Торбички с външни дръжки, Торбички с изрязани дръжки и Торбички тип "Потник".

Екстрапак е сертифицирана да поставя европейския знак за компостируемост - OK Compostable върху торбичките, които произвежда от Екоматер.

От първи октомври, 2012 г. в България действа наредба, която облага с висока такса торбичките от полимери, които са под определени размери или дебелина. Тази такса не се дължи за торбичките от Екоматер, защото полимерите сертифицирани по EN 13432 се изключват от обхвата на наредбата.