Bags.BG
Bags.BG

„Ние работим качествено!”


Това за нас е не само надпис върху работното облекло, а ефективна стратегия, на която базираме успеха си.

От 1999 г. Екстрапак разполага с документална система за управление на качеството. От 2004 г. тя е сертифицирана за съответствие със стандарта ISO 9001 от TUV Rheinland Bulgaria. В Екстрапак работи и специален Съвет по качеството. Той заседава ежеседмично и взема оперативни и стратегически решения за развитието на нашата Система за управление на качеството.

В Екстрапак е изградена модерно оборудвана лаборатория, в която ежедневно се извършват десетки физически тестове на изделия и суровини.
laboratory

Ние постоянно инвестираме в квалифициран персонал с богат професионален опит и в модерно оборудване.

Основна отговорност на всеки от нашите служители е да се грижи за доброто качество на продуктите, произвеждани от Екстрапак, затова се вслушваме се в изискванията на многобройните си клиенти и непрекъснато генерираме и внедряваме нови идеи и подходи в управлението на производствените процеси.

Политика на ръководството по качеството

Политика по качество
Безопасност на храните