Bags.BG
Bags.BG

Сертификати на Екстрапак


ISO 14001:2015

TRBA-110-0152-cert-14001-jpg-ibf4
Проектиране, производство и продажба на стандартни и рекламни чанти за многократна употреба, лични предпазни средства за еднократна употреба (маски, шапки тип боне, ръкавици, калцуни, престилки).

ISO 9001:2015

TRBA-100-0335-cert-9001-jpg-m661
Проектиране, производство и продажба на стандартни и рекламни чанти за многократна употреба, лични предпазни средства за еднократна употреба (маски, шапки тип боне, ръкавици, калцуни, престилки).

ISO 22000:2018

TRBA-180-0083-bg-jpg-400t
Проектиране, производство и продажба на фолия
(непечатани, печатани и ламинирани), опаковки от
полимерни материали и хартия, за контакт с храни.
ISO 22000:2018

FSC®-COC

Сертификат за проследяване на продукцията.
RINA-COC-000048-BUL-ENG-jpg-o7q9

ISO 14001:2005

BDS-14001-2015-BG-jpg-xvvk
Екстрапак има работеща система за управление на околната среда, чрез която се намаляват екологичните рискове. Сертификатът по международно признатия стандарт ISO 14001 е доказателство, че фирмата не замърсява въздуха, водите или почвата, не използва вредни химикали и оползотворява рационално суровините и отпадъците от производството си.

FSC®

FSC-png-b4d2
Този надежден международен стандарт гарантира, че продуктите, носещи етикета FSC® са произведени от дървесина, добита по устойчив и щадящ природата начин. Клиентите, които избират FSC® сертифицирани хартиени опаковки, спомагат за опазването на горите, растителните и животинските видове. Важно е да се знае, че FSC® е строг стандарт и всеки по веригата - от горските стопанства, през преработвателите на дървесината, до доставчиците на крайни продукти - трябва да работят съгласно неговите изисквания.

ISO 22000:2006

Preview-fdeaeee7-1700-jpg-2m8v
Този стандарт определя изискванията за управление на система за безопасност на храните в организация, която участва във верига на доставките за производство на хранителни продукти. Изисква се да се демнострира контрол над проблемните места по отношение на храните и да се осигури, че те са безопасни по време на консумацията им от човек.